Søk
.

Om oss

Av og til har jeg vært nødt til å grave litt i utkanten av jordene mine. Det kan ha vært i forbindelse med oppsetting av gjerdestolper for dyra eller graving av avskjæringsgrøfter for overvann. Da har jeg sett hvor fantastisk fin jorda er utenfor selve det dyrka arealet. Brun farge, fin grynstruktur, mange rotganger og mye mark. Hvorfor er ikke jorda inne på jordene mine slik? Var ikke all jorda lik en gang i tiden? Hva er det vi gjør som forringer jordkvaliteten slik? Dette har jeg lurt på, men så har tankene fokusert på arbeidet igjen, og dermed har jeg ikke klart å trenge til bunns i spørsmålene. 

Da jeg leste Jordboka av professor Dag Jørund Lønning i 2017 falt mange brikker på plass. Lønning beskriver hvordan intensiv jordarbeiding med pløying og harving er skadelig for det verdifulle mikrolivet og marken i jorda, bryter ned humusen i matjordlaget og slipper ut karbon i form av drivhusgassen CO2. Den glemte kunnskapen fra skolen, om organisk kjemi og karbon som livets byggestein, begynte å demre.

Vi driver ca 1100 dekar med korn, gras og beite på Berg gård i Skedsmo. I fjøset har vi en flokk Charolais ammekuer og ungdyr. Jorda varierer fra silt, lettleire og over til stiv leire. Noe av arealene har blitt høstpløyd, noe har blitt vårpløyd og noen arealer har kun blitt vårharvet de siste 20 årene. 

Etter tørkesommeren 2018 var vi overmodne for å skifte dyrkingssystem. Vi fant fort ut at ingen av de norske maskinforhandlerne tilbød såmaskiner som var spesielt egnet for direktesåing. I England, Frankrike og Spania derimot, var det mange såmaskinprodusenter med spennende produkter. Etter en grundig gjennomgang og sjekking av referanser bestilte vi en Dale Drills 4 meters direktesåmaskin fra England til våronna 2019. Plogen og harva ble solgt og alt areal er etter det blitt sådd direkte. 

Den gode oppfølgingen og fine dialogen med de kunnskapsrike folkene bak Dale Drills førte etterhvert til at vi ble deres forhandler i Norge. BG Jord og Maskin AS ønsker å være i fremste rekke når det gjelder kunnskap om jord og maskiner for en bedre jordhelse.