Søk

Dale Drills

Mindre arbeid, lavere kostnader og bedre jord. Framtidens effektive og miljøvennlige såmetode er her nå!

  • Egner seg for såing direkte i stubb, eller i bearbeidet såbedd
  • Leveres som kombimaskin eller ren såmaskin med arbeidsbredde fra 3,0 til 13,5 meter
  • Lav vekt og store bærehjul gir svært lavt trekkraftbehov - helt ned mot 20 hk pr meter arbeidsbredde
  • Enkel innstilling og eksakt sådybde - hver labb følger terrenget uavhengig av de andre
  • Variabel radavstand - 12,5 eller 25,0 cm
  • Smale tinder som lager et mikro såbedd rundt frøet og gir minimal jordforstyrrelse
  • Gjennomprøvde og nøyaktige kontroll- og utmatingssystemer fra RDS og Accord

Dale Drills har produsert direktesåmaskiner i Lincolnshire  i England siden 1990-tallet. Virksomheten drives i dag av brødrene Tom og James Dale. De driver også en omfattende planteproduksjon på 14 000 dekar og har dermed en unik agronomisk og teknisk kunnskap som kundene deres drar nytte av.

Ta kontakt for en hyggelig prat om direktesåing og jordhelse generelt, og Dale Drills såmaskiner:
Hallvard Olai Berg, tlf. 909 12 129, post@jordogmaskin.no.

Se også mer på daledrills.com.

Dale Drills

baserer sine sålabber på tinder. Sålabber med tinder og sålabber med skåler har begge sine fordeler og direktesåingsentusiasters drøm er å ha tilgang til begge varianter avhengig av forholdene. Dale Drills bruk av tinder er likevel et gjennomtenkt valg og baserer seg særlig på tre forhold; jordbearbeiding, vekt og kostnader. 

  • Jordbearbeiding: En smal tinde som arbeider grunt forstyrrer jorda lite. Dale Drills 12 mm smale tinder har en fasong som smuldrer jorda i en smal stripe og legger fin jord rundt frøet, uten å elte jorda. 
  • Vekt: Ved direktesåing må sålabben presses ned i jorda ved hjelp av hydraulisk trykk. Dale Drills såtinder har en jordsøkende utforming som reduserer behovet for labbetrykk. Dermed kan maskinen bygges lett. (Man får ikke mer labbetrykk enn man har av vekt på såmaskina. Maskiner som krever stort labbetrykk må derfor bygges tunge eller utstyres med ekstra vekter.) En lett maskin gir mindre jordpakking, noe som selvfølgelig er ekstra viktig i et system med direktesåing. Dale Drills såmaskiner kan trekkes av en mindre traktor eller en kan øke arbeidsbredden. Dette gir mindre kjøring, lavere driftskostnader og mindre jordpakking. 
  • Kostnader: Dale Drills såtinder har ingen bevegelige deler. Dette gir rimelig og enkelt vedlikehold.